...
ระบบลงทะเบียน
อาสาสมัคร ร่วมรับมือสถานการณ์ COVID-19

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 เวลา 7.30 น. - 17.00 น.
บริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D  แผนที่ บริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D 
การแต่งกาย
ชุดสุภาพ เพราะจะมีชุด PPE ใส่ Mask และ Face shield
อาหาร : ผู้จัดเตรียมให้
การเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีบางชื่อ
รถเมล์ สาย 52,65 และ 97


สภาการพยาบาล
ขอเชิญ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ลงทะเบียนเป็น อาสาสมัคร
ร่วมรับมือสถานการณ์ COVID-19


ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564
-- ณ บริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D กรุงเทพมหานคร --

ผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบวันที่ท่านสะดวกเป็นอาสาสมัครให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน
เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลการลงทะเบียน
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร)

วันที่ปฏิบัติงาน

เลือกวันที่ปฏิบัติงาน
โควต้าคงเหลือ/วัน
44 คน
39 คน
41 คน
41 คน
44 คน
37 คน
38 คน
44 คน
39 คน
37 คน
43 คน
41 คน
36 คน
42 คน
43 คน
40 คน
40 คน
45 คน
50 คน
45 คน
48 คน
45 คน
47 คน
48 คน
49 คน
49 คน
43 คน
44 คน
28 คน
47 คน
48 คน
47 คน
47 คน
46 คน
46 คน
47 คน
49 คน
48 คน
47 คน
47 คน
48 คน
47 คน
49 คน
48 คน
49 คน
48 คน
48 คน
46 คน
47 คน
48 คน
48 คน
48 คน
48 คน
47 คน
48 คน
48 คน
49 คน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คนหมายเหตุ
  • ผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบวันที่ท่านสะดวกเป็นอาสาสมัครให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลการลงทะเบียน
  • พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU วันละ 5 หน่วยคะแนน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลขที่ใบอนุญาตฯ เลขที่สมาชิก ให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
  • กรุณานำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้าปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน
  • นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ 0 2596 7580
  • นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา 0 2596 7524