แบบลงทะเบียนพยาบาลจิตอาสา


ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร)


หมายเหตุ
  • ผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบวันที่ท่านสะดวกเป็นอาสาสมัครให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลการลงทะเบียน
  • พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU วันละ 5 หน่วยคะแนน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลขที่ใบอนุญาตฯ เลขที่สมาชิก ให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
  • กรุณานำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้าปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน
  • นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ 0 2596 7580