...
ระบบลงทะเบียน
อาสาสมัคร ร่วมรับมือสถานการณ์ COVID-19

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้านหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซอยสุขุมวิท 64 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2564  เวลา 8.00 น. - 17.00 น. 
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก แผนที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก
การแต่งกาย
แต่งกายชุดสุภาพ / ผู้จัดเตรียม Mask, Face Shield, Glove, Hair Cover และชุด PPE ให้
อาหาร : ผู้จัดเตรียมให้
การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปุณณวถี มีรถรับส่งจากสถานีปุณณวิถีเข้าซอยสุขุมวิท 64 หรือ นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าซอยสุขุมวิท 64 รถส่วนตัวสามารถนำรถมาจอดได้


สภาการพยาบาล
ขอเชิญ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ลงทะเบียนเป็น อาสาสมัคร
ร่วมรับมือสถานการณ์ COVID-19


ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2564
-- ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร --

ผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบวันที่ท่านสะดวกเป็นอาสาสมัครให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน
เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลการลงทะเบียน
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร)

วันที่ปฏิบัติงาน

เลือกวันที่ปฏิบัติงาน
โควต้าคงเหลือ/วัน
2 คน
8 คน
6 คน
5 คน
1 คน
0 คน
4 คน
6 คน
10 คน
8 คน
6 คน
0 คน
2 คน
5 คน
5 คน
6 คน
7 คน
7 คน
2 คน
3 คน
8 คน
4 คน
4 คน
7 คน
7 คน
0 คน
4 คน
10 คน
5 คน
5 คน
6 คน
10 คน
1 คน
2 คน
10 คน
9 คน
7 คน
6 คน
7 คน
1 คน
10 คน
8 คน
8 คน
1 คน
9 คน
9 คน
4 คน
5 คน
10 คน
8 คน
10 คน
9 คน
8 คน
1 คน
8 คน
10 คน
8 คน
9 คน
3 คน
9 คน
2 คน
8 คนหมายเหตุ
  • ผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบวันที่ท่านสะดวกเป็นอาสาสมัครให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลการลงทะเบียน
  • พยาบาลอาสาที่ได้อาสาปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้รับ CNEU วันละ 5 หน่วยคะแนน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลขที่ใบอนุญาตฯ เลขที่สมาชิก ให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
  • กรุณานำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้าปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน
  • นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์ 0 2596 7580
  • นางพรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา 0 2596 7524